Berettigelse til kørsel

Er mit barn kørselsberettiget

En elev i folkeskolen er berettiget til gratis kørsel imellem folkeregisteradresse og distriktsskole, hvis mindst en af følgende to betingelser er opfyldt:

1.
Afstanden er længere end:
2,5 km for børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin 
6 km for 4.-6. klassetrin 
7 km for 7.-9. klassetrin 
9 km for 10. klassetrin.

2.
Skolevejen er udpeget som trafikfarlig. Se kort

Kørselskontoret afgør, om eleven er kørselsberettiget grundet afstand. Henvendelse kan rettes til kørselskontoret på korsel@vordingborg.dk eller telefon 55362560

Skoleadministrationen afgør, om eleven er kørselsberettiget grundet trafikfarlige veje. Henvendelse kan rettes til Trine Raun Mørbak på tram@vordingborg.dk

NB: En folkeskoleelev, som frivilligt har valgt at gå i en folkeskole udenfor eget skoledistrikt, er ikke berettiget til gratis kørsel. En elev i privat- eller friskole er ikke berettiget til gratis kommunal befordring.

Mit barn er berettiget til kørsel - Hvad så?

  • Når en folkeskoleelev godkendes til kørsel, vil kørselskontoret vurdere, om dette skal ske i en kommunal skolebus eller i en offentlig bus eller som individuel kørsel i en mini-bus (Flextrafik). Kørselskontoret udsender senest den 15. juni en liste til skolesekretærerne med disse oplysninger.
  • Hvis du tilbydes kørsel med den kommunale skolebus, vil du modtage et gratis kommunalt skolebuskort (skoleåret 2017/18 lyseblå, i skoleåret 2018/19 er kortet grønt). Kørselskontoret udleverer de nye kort til skolesekretærerne i den første uge efter sommerferien. Du vil modtage kortet af skolesekretæren. Du skal bruge det gamle kort indtil du får et nyt (0. klasser kører i starten af skoleåret uden kort indtil de får et nyt).
  • Hvis du tilbydes kørsel med offentlig bus, vil du modtage et gratis DOT-buskort (hvidt). Kørselskontoret forventer, at Movia leverer de nye kort til brug i skoleåret 201/19 til skolesekretærerne inden sommerferien. Du vil modtage kortet af skolesekretæren. Såfremt Movia ikke kan nå at udsende kortet til skolen inden sommerferien, vil det blive sendt direkte fra Movia til elevens private adressen.
  • NB: Skolekortene fra skoleåret 2018/19 er en ny type, som skal bruges ligesom et rejsekort. Det betyder, at du skal checke ind og ud hver gang du benytter bussen.
  • Hvis du tilbydes kørsel med mini-bus (Flextrafik), vil du i løbet af sommerferien modtage information fra kørselskontoret om, hvordan og hvornår du gratis kan benytte bussen. Du skal ikke bruge et buskort.

Mit barn er ikke berettiget til kørsel - Hvad så?

  • Hvis du er folkeskoleelev, kan du vælge at gå eller cykle til og fra skole. Hvis du bor i nærheden af en skolebusrute, må du gerne bruge denne bus. Bussen er gratis at benytte. Du skal dog være klar over, at bussen måske kan være så fyldt, at du ikke kan komme med. Chaufføren vil sortere eleverne ved påstigning i en næsten fyldt bus. Kørselsberettigede elever med skolebuskort til den kommunale skolebus vil i disse tilfælde få fortrinsret. Erfaringsmæssigt vil det dog yderst sjældent ske, at bussen er overfyldt.
  • Hvis du går på privatskole, friskole eller på en anden uddannelsesinstitution i kommunen, kan du kun benytte den kommunale skolebus, hvis din skole har truffet aftale med kommunen. Møn friskole og Øster Egesborg friskole har i skoleåret 2017/18 truffet aftale med kommunen om, at deres elever kan bruge skolebussen. Du skal tale nærmere med skolen om vilkårene for benyttelsen.
  • Hvis du bor i nærheden af en offentlig busrute, kan du købe et DOT-skolebuskort. Hvis du skal med den offentlige bus på alle skoledage er det billigere at købe et DOT-skolebuskort end at benytte rejsekort eller kontantbillet. Buskortet kan bestilles på kommunens hjemmeside af alle elever i grundskolen, uanset om du går i folkeskole, privatskole eller friskole.