Berettigelse til kørsel

Er mit barn kørselsberettiget

En elev i folkeskolen er berettiget til gratis kørsel imellem folkeregisteradresse og distriktsskole, hvis mindst en af følgende to betingelser er opfyldt:

1.
Afstanden er længere end:
2,5 km for børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin 
6 km for 4.-6. klassetrin 
7 km for 7.-9. klassetrin 
9 km for 10. klassetrin.

2.
Skolevejen er udpeget som trafikfarlig. Se kort

Kørselskontoret afgør efter en beregning, om eleven er kørselsberettiget grundet afstand. Spørgsmål kan rettes til kørselskontoret på korsel@vordingborg.dk eller telefon 55 36 25 60

Skoleadministrationen afgør efter en vurdering sammen med politiet, om eleven er kørselsberettiget grundet trafikfarlige veje. Spørgsmål kan rettes til Anne Marie Lundsdal på marnic@vordingborg.dk

Folkeskoleelever, som frivilligt har valgt at gå i en folkeskole udenfor eget skoledistrikt og elever i privat- eller friskole, kan ikke blive kørselsberettigede efter Folkeskoleloven.

Mit barn er berettiget til kørsel - Hvad så?

Når en folkeskoleelev bliver godkendt som kørselsberettiget, vil kørselskontoret vurdere, om kørslen skal ske i en kommunal skolebus eller i en offentlig bus eller som individuel kørsel i en mini-bus (Flextrafik). Kørselskontoret udsender hvert år medio juni en liste til skolesekretærerne med disse oplysninger for hver enkelt elev.

Hvis du tilbydes kørsel med den kommunale skolebus, vil du i den første uge efter sommerferien få udleveret et gratis kommunalt skolebuskort af skolesekretæren. Du skal bruge det gamle kort indtil du får et nyt. 0. klasser kører i starten af skoleåret uden kort, indtil de får et nyt.

Hvis du tilbydes kørsel med offentlig bus, skal du have et gratis DOT-buskort (rejsekort-type). Ved starten af et nyt skoleår, vil de elever, som ikke tidligere har haft et DOT-buskort, automatisk få dette udleveret af skolesekretæren i den første uge efter sommerferien. De elever, som allerede har et DOT-bus, skal i forbindelse med skift til nyt skoleår blot beholde kortet, da kørselskontoret vil sørge for at det elektronisk gives ny gyldighedsperiode for det kommende skoleår.  Elever, som skifter skole eller adresse skal have nyt DOT-buskort. Dette sker automatisk i forbindelse med nyt skoleår, hvor kortet udleveres af skolesekretæren.

Hvis eleven tilbydes kørsel med mini-bus (Flextrafik), vil forældrene inden starten af det nye skoleår blive kontaktet af kørselskontoret for at aftale hvordan og hvornår kørslen arrangeres. Eleven skal ikke bruge et buskort. Ved kørsel med Flextrafik kan der ikke medtages venner eller søskende, da bilens sæder kan være bestilt af andre medrejsende.

Mit barn er ikke berettiget til kørsel - Hvad så?

Hvis eleven ikke er berettiget til at modtage et kørselstilbud fra kommunen om at komme til og fra skole, så må elev/forældre selv arrangere en løsning. Det kan være, at eleven kan gå eller cykle eller køres måske af andre. Hvis eleven bor i nærheden af en skolebusrute, må denne bus gerne benyttes. Det er gratis. Eleven skal dog være klar over, at bussen kan være så fyldt, at der ikke kan komme flere med. I denne situation vil kørselsberettigede folkeskoleelever, som kan fremvise et kommunalt skolebuskort, få fortrinsret. Erfaringsmæssigt vil det dog yderst sjældent ske, at bussen er overfyldt.

Elever på privatskole, friskole eller på en anden uddannelsesinstitution i kommunen, kan kun benytte den kommunale skolebus, hvis skolen har truffet aftale med kommunen. Møn friskole og Øster Egesborg friskole har i skoleåret 2019/20 truffet aftale om, at deres elever kan bruge skolebussen. Vilkårene for benyttelsen informeres af skolen.

Elever, som bor i nærheden af en egnet offentlig busrute, kan med fordel anvende et DOT-skolebuskort. Hvis dette kort bruges dagligt, er det billigere end at købe almindeligt rejsekort eller kontantbilletter. DOT-skolebuskortet kan bestilles på kommunens hjemmeside her af alle folkeskoleelever. Privatskole- og friskoleelever skal bestille DOT-skolebuskortet hos skolesekretæren på egen skole.