Er mit barn kørselsberettiget

En elev i folkeskolen er berettiget til gratis kørsel imellem folkeregisteradresse og distriktsskole, hvis mindst en af følgende to betingelser er opfyldt:

1.
Afstanden er længere end:
2,5 km for børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin 
6 km for 4.-6. klassetrin 
7 km for 7.-9. klassetrin 
9 km for 10. klassetrin.

2.
Skolevejen er udpeget som trafikfarlig. Se kort

Kørselskontoret afgør, om eleven er kørselsberettiget grundet afstand. Henvendelse kan rettes til kørselskontoret på korsel@vordingborg.dk eller telefon 55362560

Skoleadministrationen afgør, om eleven er kørselsberettiget grundet trafikfarlige veje. Henvendelse kan rettes til Trine Raun Mørbak på tram@vordingborg.dk

NB: En folkeskoleelev, som frivilligt har valgt at gå i en folkeskole udenfor eget skoledistrikt, er ikke berettiget til gratis kørsel. En elev i privat- eller friskole er ikke berettiget til gratis kommunal befordring.