Mit barn er berettiget til kørsel - Hvad så?

  • Når en folkeskoleelev godkendes til kørsel, vil kørselskontoret vurdere, om dette skal ske i en kommunal skolebus eller i en offentlig bus eller som individuel kørsel i en mini-bus (Flextrafik). Kørselskontoret udsender senest den 15. juni en liste til skolesekretærerne med disse oplysninger.
  • Hvis du tilbydes kørsel med den kommunale skolebus, vil du modtage et gratis kommunalt skolebuskort (skoleåret 2017/18 lyseblå, i skoleåret 2018/19 er kortet grønt). Kørselskontoret udleverer de nye kort til skolesekretærerne i den første uge efter sommerferien. Du vil modtage kortet af skolesekretæren. Du skal bruge det gamle kort indtil du får et nyt (0. klasser kører i starten af skoleåret uden kort indtil de får et nyt).
  • Hvis du tilbydes kørsel med offentlig bus, vil du modtage et gratis DOT-buskort (hvidt). Kørselskontoret forventer, at Movia leverer de nye kort til brug i skoleåret 201/19 til skolesekretærerne inden sommerferien. Du vil modtage kortet af skolesekretæren. Såfremt Movia ikke kan nå at udsende kortet til skolen inden sommerferien, vil det blive sendt direkte fra Movia til elevens private adressen.
  • NB: Skolekortene fra skoleåret 2018/19 er en ny type, som skal bruges ligesom et rejsekort. Det betyder, at du skal checke ind og ud hver gang du benytter bussen.
  • Hvis du tilbydes kørsel med mini-bus (Flextrafik), vil du i løbet af sommerferien modtage information fra kørselskontoret om, hvordan og hvornår du gratis kan benytte bussen. Du skal ikke bruge et buskort.