Mit barn er ikke berettiget til kørsel - Hvad så?

Hvis eleven ikke er berettiget til at modtage et kørselstilbud fra kommunen om at komme til og fra skole, så må elev/forældre selv arrangere en løsning. Det kan være, at eleven kan gå eller cykle eller køres måske af andre. Hvis eleven bor i nærheden af en skolebusrute, må denne bus gerne benyttes. Det er gratis. Eleven skal dog være klar over, at bussen kan være så fyldt, at der ikke kan komme flere med. I denne situation vil kørselsberettigede folkeskoleelever, som kan fremvise et kommunalt skolebuskort, få fortrinsret. Erfaringsmæssigt vil det dog yderst sjældent ske, at bussen er overfyldt.

Elever på privatskole, friskole eller på en anden uddannelsesinstitution i kommunen, kan kun benytte den kommunale skolebus, hvis skolen har truffet aftale med kommunen. Møn friskole og Øster Egesborg friskole har i skoleåret 2019/20 truffet aftale om, at deres elever kan bruge skolebussen. Vilkårene for benyttelsen informeres af skolen.

Elever, som bor i nærheden af en egnet offentlig busrute, kan med fordel anvende et DOT-skolebuskort. Hvis dette kort bruges dagligt, er det billigere end at købe almindeligt rejsekort eller kontantbilletter. DOT-skolebuskortet kan bestilles på kommunens hjemmeside her af alle folkeskoleelever. Privatskole- og friskoleelever skal bestille DOT-skolebuskortet hos skolesekretæren på egen skole.