Mit barn er ikke berettiget til kørsel - Hvad så?

  • Hvis du er folkeskoleelev, kan du vælge at gå eller cykle til og fra skole. Hvis du bor i nærheden af en skolebusrute, må du gerne bruge denne bus. Bussen er gratis at benytte. Du skal dog være klar over, at bussen måske kan være så fyldt, at du ikke kan komme med. Chaufføren vil sortere eleverne ved påstigning i en næsten fyldt bus. Kørselsberettigede elever med skolebuskort til den kommunale skolebus vil i disse tilfælde få fortrinsret. Erfaringsmæssigt vil det dog yderst sjældent ske, at bussen er overfyldt.
  • Hvis du går på privatskole, friskole eller på en anden uddannelsesinstitution i kommunen, kan du kun benytte den kommunale skolebus, hvis din skole har truffet aftale med kommunen. Møn friskole og Øster Egesborg friskole har i skoleåret 2017/18 truffet aftale med kommunen om, at deres elever kan bruge skolebussen. Du skal tale nærmere med skolen om vilkårene for benyttelsen.
  • Hvis du bor i nærheden af en offentlig busrute, kan du købe et DOT-skolebuskort. Hvis du skal med den offentlige bus på alle skoledage er det billigere at købe et DOT-skolebuskort end at benytte rejsekort eller kontantbillet. Buskortet kan bestilles på kommunens hjemmeside af alle elever i grundskolen, uanset om du går i folkeskole, privatskole eller friskole.