Elever i praktik

  • Kommunen giver refusion til folkeskoleelever for kørselsudgifter til den lovbestemte skolepraktik.
  • Hvis afstanden til praktikstedet overskrider 7 km for elever fra 7.-9. klassetrin og 9 km for 10. klassetrin, kan du søge om befordring. 
  • Hvis offentlig befordring ikke kan anvendes grundet mødetid/sluttid, kan forældre efter aftale med UU-vejlederen vælge at køre eleven til praktikstedet.
  • Befordringsgodtgørelse for kollektiv transport beregnes efter billigste offentlige befordring, som kan godtgøres med dokumentation.
  • Befordringsgodtgørelse for forældres/pårørendes kørsel beregnes efter statens laveste takst.
  • Du skal udfylde befordringssedlen og aflevere den til skolens sekretær.