Mit barns skolevej er ikke udpeget som trafikfarlig, men jeg er uenig - Hvad gør jeg?

Politiet har sammen med kommunens Trafik- og Parkafdeling i 2014 udpeget de nuværende trafikfarlige veje i det overordnede vejnet.

Trafikfarligheden skal for det enkelte barn vurderes ud fra den konkrete skolevej og de trafikmæssige forhold, barnets alder og modenhed, om barnet cykler eller går mv.

Spørgsmål kan rettes til Signe Hindborg Riise-Knudsen på sirk@vordingborg.dk