Hvordan fastlægges skolebusruterne?

Ruterne fastlægges efter de kørselsberettigede folkeskoleelever.