Kan en kørselsberettiget elev få tilbudt en rejse med omstigning imellem to busser

• Ja, hvis eleven går i 4. – 10. klasse.
• Nej, hvis eleven går i 0. -3. klasse