Hvordan fastlægges skolebusruterne?

  • Ruterne fastlægges efter de kørselsberettigede folkeskoleelever, således at alle regler om afstande, ventetider mm. overholdes for den enkelte elev.
  • Kørselskontoret kan udvide skolebusruterne til også at betjene ikke-kørselsberettigede folkeskoleelever. Dette kan dog kun ske, såfremt der er ledig køretid på skolebusserne.
  • En privat uddannelsesinstitution kan betale et årligt driftstilskud til kommunen, for at ruten kan betjene skolens elever. Dette kan dog kun ske, såfremt der er ledig køretid på skolebusserne.