Mit barns skolevej er ikke udpeget som trafikfarlig, men jeg er uenig - Hvad gør jeg?

  • Politiet har sammen med kommunens Trafik- og Parkafdeling i 2014 udpeget de nuværende trafikfarlige veje i det overordnede vejnet.
  • Trafikfarligheden skal for det enkelte barn vurderes ud fra den konkrete skolevej og de trafikmæssige forhold, barnets alder og modenhed, om barnet cykler eller går mv.
  • Henvendelser om trafikfarlige veje kan rettes til Trine Raun Mørbak på tram@vordingborg.dk