Regler for brug af skolekort/rejsekort til offentlig busrute

  • DOT-skolebuskortet har gyldighed på hverdage indtil kl. 19. Kortet har ikke gyldighed på lørdage, søndage og helligdage samt juli måned og mellem jul og nytår.
  • Kortet kan kun bruges i de zoner, som er nødvendige for at rejse imellem elevens folkeregisteradresse og skolens adresse. Zonerne er vist på kortet.
  • Hvis eleven vil rejse udenfor gyldighedstiden eller i andre zoner, skal der købes tillægsbillet eller benyttes almindeligt rejsekort.
  • Hvis eleven bruger kortet udenfor gyldighedstiden eller i andre zoner, vil bussens kortlæser afgive en ’øv-lyd’.
  • På kortet kan man gratis medtage et barn 0-11 år.
  • Du kan læse mere på Movias hjemmeside