Syge elever på ungdomsuddannelserne

  • Hvis du er invalideret eller syg (f.eks. brækket ben) og ikke kan transportere dig selv til skole eller uddannelse, så kan vi hjælpe dig. 
  • Du skal henvende dig hos skolens sekretær, som sammen med kørselskontoret vurderer, hvad der kan gøres. Måske kan du få et buskort til offentlig bus, eller du skal have individuel befordring. Vi hjælper dig normalt kun i en periode på 1-13 uger, hvorefter det forventes, at du kan klare dig selv igen.
  • Du kan evt. blive bedt om en lægeerklæring.
  • Befordringen arrangeres af kørselskontoret, som vil kontakte dig, når du er blevet godkendt til kørsel . 
  • Ordningen gælder for elever i ungdomsuddannelserne: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelser, fodterapeuter, produktionsskoler, almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.