Hvad er et dialogmøde?

På et dialogmøde deltager du som forælder. Hvilke fagpersoner, der deltager, afhænger af barnets problematikker, men det kan f.eks. være en psykolog, en sundhedsplejerske, en tale-hørekonsulent, en ergoterapeut eller andre relevante fagpersoner.

Dialogmødet kan danne baggrund for henvisning til ekstra hjælp til dit barn.