Børn og unge med funktionsnedsættelser eller sygdom

Hvis du har et barn eller en ung med funktionsnedsættelse eller sygdom, skal dit barn ifølge loven, i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af den nedsatte funktionsevne. 

  • Børn mellem 0 – 14 år: kan have kontakt til en sagsbehandler fra Børn og Familie
  • Børn mellem 15 – 18 år: kan have kontakt til en ungerådgiver hos Ungecentret

Du kan læse mere om de muligheder, I som familie har for at få hjælp til jeres barn på borger.dk

Børn med handicap - borger.dk 

Hvordan kan Vordingborg Kommune hjælpe?

Hvis du har et barn eller en ung med en funktionsnedsættelse eller sygdom, hvor du har brug for ekstra hjælp, skal du først og fremmest kontakte dit barns nærmeste kontaktperson, som vil kunne guide dig videre. Det kan være dit barns sundhedsplejerske, dagplejer, pædagog, lærer eller ledelsen i dit barns institution eller skole.

Du kan også altid ringe til den Åbne Telefonrådgivning på: 55 36 46 00

  • Mandag kl. 9.00 – 12.00
  • Torsdag kl. 14.00 – 17.00

Via den Åbne Telefonrådgivning vil du også kunne få svar på konkrete spørgsmål eller blive guidet videre i forhold til, hvordan du bedst hjælper dit barn og jeres familie.  

Overgang fra ung til voksen

 

At gå fra at være ung til voksen er en stor begivenhed i livet. Det gælder for alle unge - også for unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Den unge er færdig med skolen, og hvad skal der så ske? 

I pjecen "Fra ung til voksen – fysisk og psykisk funktionsnedsættelse" kan du læse om, hvad der sker i forhold til kommunen, når et barn med funktionsnedsættelser fylder 18 år, samt hvad der sker i årene før det 18. år. 

Link til pjecen: Fra ung til voksen – fysisk og psykisk funktionsnedsættelse