SSP Samarbejde - Skole, Sociale Myndigheder og Politi

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, som arbejder med at forebygge kriminalitet, misbrug og anden risikoadfærd hos børn og unge.  

I Vordingborg Kommune ønsker vi at understøtte gode fællesskaber, som vores børn og unge trygt kan trives i. I dette arbejde er skolernes rolle central, da det er her, børnene møder nogle af de vigtigste personer i deres liv i forhold til uddannelse, erhvervsvalg, fritidsliv og livsstil.

SSP-teamet har en læseplan til alle skolerne i Vordingborg Kommune, med særlige emner for hver årgang. Du kan læse mere om emnerne i SSP læseplanen.