Vil du være mentor for et barn?

  • Som mentor for et barn eller en ung arbejder du frivilligt en time om ugen.
  • Opgaven består primært i at hjælpe med lektier og andre skolerelaterede opgaver, fordi den unge ikke har andre voksne i sit netværk, som kan give støtte i forhold til disse opgaver.
  • Hvis det kunne være noget for dig, kan du læse mere i folderen Det kræver en landsby - Mentor