Vil du være mentor for et barn?

Hvad laver en mentor?

Du mødes med dit mentorbarn tre-fire gange om måneden hvor du hjælper med lektier og skolearbejde, primært i dansk og matematik. Derudover kan du få tilskud til kulturelle oplevelser, fx til biograf, teater eller museumsbesøg. Lær for Livet stiller læringsmaterialer til rådighed som du får gratis adgang til.

Hvem kan blive mentor?

For at blive mentor skal du opfylde en række formelle krav. Du skal være fyldt 18 år og kunne forpligte dig til mentorgerningen i min. 18 måneder. Derudover skal du:

  • Som minimum have gennemført en ungdomsuddannelse
  • Have bopæl i umiddelbar nærhed af barnet. Dvs. inden for en afstand på ca. 25 km.
  • Kunne fremvise ren straffe- og børneattest
  • Deltage på et todages uddannelsesforløb (afholdes tre gange om året i januar, maj og september)

Du kan læse mere om mentorordningen på Lær for Livets hjemmeside her