Vil I være netværksplejefamilie?

  • Hvis du kender et barn, der ikke kan bo hjemme hos sine biologiske forældre, kan du anmode om at komme i betragtning til at blive netværksplejefamilie for barnet.
  • Jobbet er ulønnet, men udgifterne til barnet dækkes af kommunen.
  • Du kan læse mere om netværksplejefamilier i folderen Det kræver en landsby - netværksplejefamilie