Vil I være plejefamilie?

  • En plejefamilie er en helt almindelig familie, som har plads og hjerterum til at tage sig af et barn eller en ung, som af den ene eller anden grund ikke kan bo hjemme hos sine biologiske forældre.
  • At være plejefamilie for et barn eller en ung er et lønnet fundtidsjob.
  • Du kan læse mere om plejefamilier i folderen Det kræver en landsby - Plejefamilie