Mind My Mind

Du kan som forælder henvende dig til PPR og Forebyggelse, hvis du har et barn med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Så er der mulighed for, at du og dit barn kan få hjælp via projekt Mind my Mind.

Der visiteres til projektet frem til december 2018. 

Projektet som er et stort dansk udviklings- og forskningsprojekt, tilbyder tidlig hjælp til elever i 0-9. klasse med tegn på angst og depression, men også adfærdsmæssige vanskeligheder, der kan vise sig ved at barnet: 

 • Har mange raserianfald
 • Har mange skænderier og/eller slåskampe med andre 
 • Ignorerer regler eller nægter af at følge beskeder 
 • Ofte irettesættes eller skældes ud hjemme og/eller i skolen 
 • Giver andre skylden 
 • Er meget nærtagende og nemt bliver vred og forurettet

Hvordan kommer mit barn med i forsøget?

 • Du skal henvende dig til PPR og Forebyggelse hvis du er bekymret for, om dit barn har tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.
 • Kontakt PPR sekretær Betty Andersen på 55 36 20 41 eller besa@vordingborg.dk
 • Forældrene kan stadig henvises og er velkomne til at ringe, enten for at høre mere til projektet eller for at komme med i 3. forløb.

Om projektet

 • Projektet er et samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Psykiatrifonden.
 • Det er psykologer fra Vordingborg Kommune, der varetager træningen af dig og dit barn.
 • I praksis fordeles deltagerne ved lodtrækning i to grupper, så halvdelen af børnene modtager Mind My Mind-tilbuddet, og den anden halvdel modtager kommunens gældende tilbud. Alle deltagerne skal undervejs løbende melde tilbage omkring deres trivsel mv.
 • Da projektet er forebyggende, må dit barn ikke have en psykiatrisk diagnose i forvejen, og forløbet har ikke til formål at give dit barn en diagnose.