Mind my mind

Hvis du har et barn med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder, er der nu mulighed for, at du og dit barn kan få hjælp via projekt Mind my Mind, som er et stort dansk udviklings- og forskningsprojekt om tidlig hjælp til børn og unge med tegn på følelsesmæssige og adfærdsvanskeligheder.

Projektet er målrettet børn med symptomer på angst og depression, men også adfærdsmæssige vanskeligheder, der kan vise sig ved at barnet:
- Har mange raserianfald
- Har mange skænderier / slåskampe med andre
- Ignorerer regler eller nægter af at følge beskeder
- Ofte irettesættes eller skældes ud hjemme og/eller i skolen
- Giver andre skylden
- Er meget nærtagende og nemt bliver vred og forurettet

Projektet er et samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Psykiatrifonden, og det er psykologer fra Vordingborg Kommune, der varetager træningen af dig og dit barn. 

Da projektet er forebyggende, må dit barn ikke have en psykiatrisk diagnose i forvejen, og forløbet har ikke til formål at give dit barn en diagnose.
I praksis fordeles deltagerne ved lodtrækning i to grupper, så halvdelen af børnene modtager Mind My Mind-tilbuddet, og den anden halvdel modtager kommunens nuværende tilbud. Alle deltagerne skal undervejs løbende melde tilbage omkring deres trivsel mv.

Hvis du har lyst til at læse mere om Mind my Mind, og hvordan du henvender dig til tilbuddet, kan du klikke på følgende link: Information om Mind my Mind til forældre.

I pjecen kan du også se, hvem du skal kontakte, for at dit barn og jeres familie kan deltage i forsøget.