Hvordan kommer mit barn med i forsøget?

  • Du skal henvende dig til PPR og Forebyggelse hvis du er bekymret for, om dit barn har tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.
  • Kontakt PPR sekretær Betty Andersen på 55 36 20 41 eller besa@vordingborg.dk
  • Forældrene kan stadig henvises og er velkomne til at ringe, enten for at høre mere til projektet eller for at komme med i 3. forløb.