Hvordan kommer mit barn med i forsøget?

  • Du skal henvende dig til PPR og Forebyggelse hvis du er bekymret for, om dit barn har tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.
  • PPR og Forebyggelse vil herefter sende dig en samtykkeerkæring, som du skal udfylde og sende retur.
  • PPR kan herefter invitere dig og dit barn til samtale med en psykolog og desuden bede dig om at besvare spørgsmål om dit barns trivsel, familieforhold og skolegang.
  • Hvis psykologen i PPR vurderer, at dit barn viser tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder, vil I blive inviteret til at deltage i Mind My Mind-forsøget.