Demokratiets Dag

”Demokratiets Dag” blev afholdt den 5. februar i Byrådssalen for 9. årgang på alle kommunens skoler.

To lærere fra Kulsbjerg Skole havde taget initiativ til Demokratiets Dag tirsdag den 5. februar, et initiativ som kommunens øvrige folkeskoler hurtigt viste deres opbakning til.

Forud for kulminationen i byrådssalen, havde eleverne i samfundsfag arbejdet med demokratiforløb lokalt på skolerne.

På selve Demokratiets Dag, blev vinderforslagene fra hver skole præsenteret, og det demokratiske skal tages helt bogstaveligt, da vinderforslagene på næste udvalgsmøde vil blive behandlet i Udvalget for Børn, Unge og Familie med deltagelse af eleverne.

De tre vinderforslag er:

  • Ny tildelingsmodel (Præstø Skole).
  • Lektiedagbog på MinUddannelse (Præstø Skole).
  • Venskabsprojekt mellem unge og ældre i kommunen (Kulsbjerg Skole).

Forløbene på skolerne bygger på autentiske læringsforløb og principper for Åben Skole og er i tråd med skolernes målsætninger om at skabe synlig læring, gode læringsmiljøer og at give eleverne mulighed for at være medskabere af undervisningen. Således har skolerne konkret arbejdet med at elever skulle:

  • Diskutere, argumentere og udvikle holdninger, og blive bevidste om egne muligheder for deltagelse i demokratiet.
  • Udvikle interesse for lokalpolitik og nærdemokratiet.
  • Give eleverne mulighed for samarbejde på tværs af kommunen.

Andre forslag der blev præsenteret:

Pulje til sociale aktiviteter i frikvarterne.
Fere kreative fag i udskolingen.
Røgfrie skoler.

"Det var en fantastisk dag i byrådssalen. Vi oplevede en gruppe unge mennesker, som alle kom med ide, de brændte for. Vi oplevede, hvordan de i argumenterede, diskuterede og debatterede. Vi var dybt imponerede over, hvordan i de i dialogen med hinanden, lyttede, spurgte, uddybende, angreb og forsvarede som et skoleeksempel på den gode, frugtbare debat. Flere af dem kunne i deres afsluttende bemærkninger, inden afstemningen konkludere, at de i løbet af dagen var blevet klogere, ved at lytte til de andres input.
Vi tror på, at det var en flok unge mennesker, som gik derfra med en tro på demokratiet, en oplevelse af at blive taget alvorligt og med mod på at arbejde for det, de synes er vigtigt.
Vi så elever lære nyt om hinanden på tværs af skoler i kommunen og skabe nye kontakter på tværs."

Udtalelse fra de to lærere bag initiativet, Nanna og Lennart fra Kulsbjerg Skole.