Kalvehave Skole & Børnehus

Kalvehave Skole & Børnehus består af en specialskole, der dækker 0. – 10. klassetrin, og et børnehus, der rummer både en børnehave og en vuggestue, som vi traditionelt kender det, og en afdeling, der har særlige kompetencer i forhold til børn med behov for særlige vilkår. Kalvehave Skole & Børnehus ligger tæt ved havn, skov og marker, som giver unikke muligheder for udflugter og rolige stunder.

Om skolen

Kalvehave Skole er en specialskole for elever, der f.eks. er udfordret af autisme, ADHD og andre neurologiske forstyrrelser, forskellige følelsesmæssige vanskeligheder, udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser og børn med forskellige kommunikative vanskeligheder. Skolen dækker 0.-10. klassetrin.

  • Skolen ligger tæt ved havn, skov og mark, med udearealer der appellerer til bevægelse, bålplads og en sansehave til rolige stunder.
  • I hverdagen bruger vi ofte uderummet og eleverne kommer som regel på tur ud af huset én dag om ugen.
  • Hverdagen er bygget op omkring en meget tydelig og genkendelig dagsstruktur. Det betyder, at alle dage “ligner” hinanden og at eleverne hurtigt bliver fortrolige med dagsprogrammet.
  • Vi har stabile pædagoger og lærere, som kender eleverne godt og prioriterer samarbejdet med forældre og andre omsorgspersoner omkring eleven.
  • For at tilgodese de enkelte elevers udviklingspotentiale bedst muligt, inddeler vi eleverne i hold - både på baggrund af alder, interesser og niveau og socialt, personligt og fagligt.

Læs mere om Kalvehave Skole & Børnehus. 

Om børnehuset

Kalvehave Børnehus er et højkvalitets dagtilbud, der både rummer børnehave og vuggestue, som vi traditionelt kender det, og en afdeling, der har særlige kompetencer i forhold til børn med behov for særlige vilkår. Dette samarbejde giver nogle helt unikke muligheder for at udfordre det enkelte barn og tilgodese de vidt forskellige behov for omsorg, tryghed og læring, som alle børn har brug for. Vores dagtilbud har med sin fantastiske placering, unikke muligheder for udflugter ud i den fantastiske natur, der ligger lige uden for døren med både skov, strand og vand.

Læs mere om Kalvehave Skole & Børnehus.