Om skolen

Kalvehave Skole er en specialskole for elever, der f.eks. er udfordret af autisme, ADHD og andre neurologiske forstyrrelser, forskellige følelsesmæssige vanskeligheder, udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser og børn med forskellige kommunikative vanskeligheder. Skolen dækker 0.-10. klassetrin.

  • Skolen ligger tæt ved havn, skov og mark, med udearealer der appellerer til bevægelse, bålplads og en sansehave til rolige stunder.
  • I hverdagen bruger vi ofte uderummet og eleverne kommer som regel på tur ud af huset én dag om ugen.
  • Hverdagen er bygget op omkring en meget tydelig og genkendelig dagsstruktur. Det betyder, at alle dage “ligner” hinanden og at eleverne hurtigt bliver fortrolige med dagsprogrammet.
  • Vi har stabile pædagoger og lærere, som kender eleverne godt og prioriterer samarbejdet med forældre og andre omsorgspersoner omkring eleven.
  • For at tilgodese de enkelte elevers udviklingspotentiale bedst muligt, inddeler vi eleverne i hold - både på baggrund af alder, interesser og niveau og socialt, personligt og fagligt.

Læs mere om Kalvehave Skole & Børnehus.