Er jeg kørselsberettiget ?

En elev i folkeskolen er berettiget til gratis kørsel imellem folkeregisteradresse og distriktsskole, hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt:

1.
Afstanden er længere end:
2,5 km for børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin 
6 km for 4.-6. klassetrin 
7 km for 7.-9. klassetrin 
9 km for 10. klassetrin.

2.
Skolevejen er udpeget som trafikfarlig. Se kort
Kørselskontoret afgør, om eleven er kørselsberettiget grundet afstand.
Skoleadministrationen afgør, om eleven er kørselsberettiget grundet trafikfarlige veje.

3.
En Folkeskoleelev, som frivilligt har valgt at gå i en folkeskole udenfor eget skoledistrikt, er ikke berettiget til gratis kørsel. En elev i privat- eller friskole er ikke berettiget til befordring.Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side