Hvordan fastlægges skolebusruterne?

  • Ruterne fastlægges efter de kørselsberettigede folkeskoleelever, således at alle regler om afstande, ventetider mm. overholdes for den enkelte elev.
  • Kørselskontoret kan udvide skolebusruterne til også at betjene ikke-kørselsberettigede folkeskoleelever. Dette kan dog kun ske, såfremt der er ledig køretid på skolebusserne.
  • En privat uddannelsesinstitution kan betale et årligt driftstilskud til kommunen, for at ruten kan betjene skolens elever. Dette kan dog kun ske, såfremt der er ledig køretid på skolebusserne.


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side