Har dit barn særlige behov?

  • Har dit barn læse – og skrivevanskeligheder, en diagnose (for eksempel ADHD eller et handicap) eller slås dit barn med personlige problemer eller andet der gør det sværere for ham eller hende at følge med i skolen, så er det afgørende, at uddannelsesstedet får besked om dette.

  • Uddannelsesstedet har brug for viden om dit barns særlige behov så tidligt som muligt, så uddannelsesstedet, hvis dit barn bliver vurderet uddannelsesparat, kan planlægge den støtte, som netop dit barn har brug for at gennemføre den valgte uddannelse.

  • UU-vejlederen videregiver ikke oplysninger om elevens særlige behov uden barnets forældres eller værges tilladelse.