Hvad bliver mit barn vurderet på?

  • Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af dit barns faglige, personlige og sociale kompetencer.
  • Vurderingen af dit barns faglige kompetencer handler om, hvordan han eller hun arbejder i særligt matematik, dansk og engelsk, men også elevens andre fag og forudsætninger vurderes afhængigt af elevens uddannelsesønsker.

  • Vurderingen af elevens personlige kompetencer indebærer en vurdering af, om dit barn er selvstændigt, har lyst og er ansvarlig for sin læring, er mødestabil og parat samt motiveret i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.

  • Vurderingen af dit barns sociale kompetencer indeholder en vurdering af dit barns samarbejdsevne samt om han eller hun udviser forståelse og har respekt for andre, der er forskellig fra sig selv.