Hvad skal der ske, hvis mit barn ikke ønsker at starte på en ungdomsuddannelse med det samme?

  • Hvis dit barn ikke ønsker at starte på en ungdomsuddannelse, bliver dit barn ikke uddannelsesparathedsvurderet, men skal sammen med sin UU-vejleder lægge en plan for, hvad han eller hun skal i stedet for. Det aftalte skrives ind i uddannelsesplanen.