Hvem skal vurdere mit barns uddannelsesparathed?

  • Det er dit barns skole, der laver grundlaget for uddannelsesparathedsvurderingen. Det sker i dit barns elevplan. Skolen og UU vurderer på baggrund af en dialog med hjemmet og dit barn selv, om han eller hun er parat til at gennemføre sin ønskede uddannelse.