Hvordan kan jeg hjælpe mit barn?

  • Du kan hjælpe dit barn til at blive afklaret omkring sit uddannelsesvalg. Dit barns uddannelsesønske skal passe til, hvad dit barn har evner og lyst til, for så bliver det lettere at starte på uddannelsen – og at gennemføre den. Vær nysgerrig og snak med dit barn om uddannelse, fremtidsønsker og muligheder. Sæt ord på det, dit barn er god til og hjælp til med at finde ud af, hvilke muligheder der er for at uddanne sig, og hvilke jobs de forskellige uddannelser kan føre til.

  • Læs mere om, hvordan du kan hjælpe dit barn.