Hvornår finder vurderingen sted?

  • Første vurdering sker i 8. klasse (senest 1. december). Erklæres dit barn uddannelsesparat i 8. klasse, kan det blive optaget på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
  • Vurderes dit barn ikke uddannelsesparat i 8. klasse, laver Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) sammen med dit barns skole en individuel og målrettet vejledningsplan, som støtter dit barn frem mod afslutningen af 9. eller 10. klasse.
  • Dit barn vurderes igen i 9. klasse (senest 1. marts).