Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet for Vordingborg Kommune afgør tvister (uenighed) mellem udlejere og lejere i alment boligbyggeri i kommunen. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager for nævnet.

 

Hvilke sager behandler Beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet behandler bl.a. sager om:

 • Formkrav til varsling af lejeforhøjelser, men ikke lejens størrelse eller fordeling på de enkelte lejemål.
 • Mangler ved indflytning.
 • Vedligeholdelse og istandsættelse - både lejers og udlejers pligt.
 • Færdiggørelse af arbejder, iværksat af en udlejer.
 • Lejeres ret til at foretage installationer og forbedringer af det lejede.
 • Tilbagebetaling af depositum/beboerindskud, herunder lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning.
 • Forbrugsregnskaber.
 • Fællesantenner og lign.
 • Brugsrettens overgang - fremleje, bytning, fortsættelse af lejemål.
 • Lejeres brug af det lejede - overtrædelse af husorden.
 • Beboerdemokratiske regler.

 

Beboerklagenævnet behandler ikke …

 • Sager om erhvervslejemål

 • Tvister mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme

 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af et lejemål

 • Spørgsmål om lejens størrelse

 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

 • Spørgsmålet om, hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig.

Disse spørgsmål skal indbringes for Boligretten (Retten i Nykøbing Falster – se www.domstol.dk).

 

Indbringelse af sager for Beboerklagenævnet

Sager skal indbringes skriftligt til Beboerklagenævnet for Vordingborg Kommune. Man kan sende pr. papirbrev eller i en mail. Hvis dokumenterne indeholder cpr.nr. eller andre personfølsomme oplysninger, bør de ikke sendes i en almindelig mail, men skal sendes i en sikker mail fra Borger.dk.

Det skal tydeligt fremgå, hvad nævnet skal tage stilling til. Sagen skal desuden være bilagt nødvendige dokumenter – som minimum en kopi af indgået lejekontrakt.

I 2019 koster det 146 kr. at indbringe en sag for Beboerklagenævnet. Behandlingen af sagen går først i gang, når beløbet er modtaget.

Gebyret indbetales på Vordingborg Kommunes konto i Nordea – konto nr. 2186 6878852700 med oplysning om ”indbetaler”, ”adresse” samt med teksten ”gebyr til Beboerklagenævnet”. Dog kan gebyret også betales i Borgerservice i Præstø, Stege eller Vordingborg.

 

Sagsbehandlingstid ved nævnet

Der må forventes en sagsbehandlingstid på 3-4 måneder.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Beboerklagenævnet, er du velkommen til at kontakte nævnets sekretariat. Se kontaktoplysninger i højre side.