Hjælp til finansiering

Du kan få hjælp til finansiering af spildevandsrensning på visse betingelser.

  • Ejendomme, der modtager et påbud om tilslutning til kloak eller forbedret spildevandsrensning, tilbydes mulighed for længere frist, inden der skal tilsluttes, og mulighed for en afdragsordning.
  • Tilbuddet gælder for ejendomme med en samlet husstandsindkomst på under 314.607 kr. årligt.
  • For hvert hjemmeboende barn under 18 år, til og med fire børn på ansøgningstidspunktet, forhøjes beløbet med 41.214 kr.
  • Læs bekendtgørelsen.
  • Vejledning til ansøgning.

Ansøgningsskema