Spildevand i det åbne land

I kommunen er der over 5000 ejendomme, der ikke er kloakeret. Disse ejendomme ligger primært ude på landet og kaldes med en fælles betegnelse Det åbne land.

  • Ejendomme i det åbne land skal enten kloakeres eller have etableret et privat renseanlæg.
  • Ifølge vores spildevandsplan vil det ske inden for de kommende år.
  • Læs mere om spildevand i det åbne land i vores folder.

Krav til rensning

Ejendomme i det åbne land leder ofte meget dårligt renset spildevand ud til dræn, vandløb, søer og havet. Udledning af spildevand forurener vores vandmiljø i en sådan grad, at dyre- og plantelivet har fået dårligere livsbetingelser, og visse steder forsvinder fra området.

Påbud om forbedret spildevandsrensning

  • Har du modtaget et påbud om at forbedre rensningen af dit spildevand, skal du inden for en given frist have etableret et nyt spildevandsanlæg.
  • Alle nye spildevandsanlæg består som minimum af en ny, godkendt bundfældningstank. Mange ejendomme skal have et efterfølgende renseanlæg efter eget valg. Renseanlægget skal dog kunne rense for det rensekrav, der er i området.
  • Har du modtaget et påbud om forbedret spildevandsrensning på din ejendom, har du samtidig modtaget en folder om spildevandsrensning i det åbne land.
  • Der bliver afholdt informationsmøder i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning.
  • Du kan få hjælp til finansiering af spildevandsrensning.

Privat renseanlæg

Type af spildevandsanlæg

Ansøgning i Byg og Miljø

og vejledning m.m.

 Beplantet filteranlæg

 Ansøgningsskema

 Vejledning

 Biologisk minirenseanlæg

 Ansøgningsskema

 Biologisk sandfilter

 Ansøgningsskema

 Vejledning

 Bundfældningstank
 (mekanisk rensning)

 Ansøgningsskema

  Vejledning

 Nedsivningsanlæg

 Ansøgningsskema

 Vejledning

 Pileanlæg uden nedsivning

 Ansøgningsskema

 Vejledning 

 Pileanlæg med nedsivning

 Ansøgningsskema

 Vejledning

 Rodzoneanlæg

 Ansøgningsskema

 Vejledning

 Samletank

 Ansøgningsskema

   1) Fra Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE. 

Regler for bundfældningstanke

  • I forbindelse med nye anlæg eller ændringer af eksisterende anlæg skal bundfældningstanken godkendt efter de nye lovkrav fra 2011.
  • Se listen over godkendte tanke.