Spildevand i kloakerede områder

Oplysning om håndtering af spildevand i de kloakerede områder, hvor Vordingborg Spildevand A/S ejer og driver spildevandskloakken.

Kloakseparering

I nogle områder skal ejere skille regnvand og spildevand ad, så de løber i hvert sit ledningssystem. Det er kloakseparering. Hvor dette skal foregå og hvornår, fremgår af spildevandsplanen.

  • Når kloakarbejdet er afsluttet, skal du indsende en færdigmelding til os.

Færdigmelding af kloakarbejde

Tilslutning til kloak

I de områder af kommunen, der er kloakeret, skal man tilslutte sit spildevand til spildevandsstikket.

  • Almindelige husstande kræver ikke en tilslutningstilladelse kun en færdigmeling.
  • Andre tilslutninger kan kræve en tilladelse. Er du i tvivl så kontakt os.

Ansøgning og færdigmelding af kloakarbejde

Akutte problemer med kloakken

Hvis der opstår problemer med at komme af med dit spildevand:

  • Tjek først, om vandet kan løbe frit på din egen grund.
  • Hvis problemet er uden for din grund, skal du kontakte Vordingborg Spildevand A/S.

Vær opmærksom på, at i fælles- og separatkloakerede områder kan Vordingborg Spildevand A/S også være pligtig til at modtage dit tagvand.