Lovliggørelse af byggeri

  • Er din ejendom korrekt indberettet i BBR?
  • Har du opført eller udvidet bygninger, uden at anmelde det eller søge byggetilladelse?
  • Har du ændret anvendelse af dine bygninger, f.eks indrettet beboelse i garage eller tagetage?

Hvis du ikke har søgt om tilladelse til ovennævnte, og der derfor er uoverensstemmelse mellem de fysiske forhold, og hvad der er indberettet i BBR, skal du sørge for at få det ændret. Det gør du ved at sende en ansøgning om lovliggørelse.

Ansøg om lovliggørelse

Se om dine BBR oplysninger er korrekte

Byggesagsgebyr for frit lejde indsendt før 01.01.2014