BBR

 • Hvis du opdager fejl i din BBR-meddelelse, skal du kontakte os, da du som ejer har ansvaret for, at oplysningerne i BBR er korrekte.
 • Du får rettet fejlene ved at sende os en e-mail med ændringerne til din BBR-meddelelse.

Hvad er BBR ?

 • Bygnings og BoligRegisteret - BBR - er et register, som indeholder data om de faktiske forhold på din ejendom, f.eks. antal bygninger, arealer, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, varme-, toilet og badeforhold.
 • Kommunen ændrer og registrerer i BBR, men det er dig som ejer, der har ansvaret for, at oplysningerne i BBR er korrekte.
 • BBR bliver bl.a. opdateret, når kommunen afslutter en byggesag, eller du som ejer af en ejendom indsender rettelser til kommunen.

Hvorfor indberette til BBR ?

Oplysningerne i BBR bruges bl.a. i forbindelse med

 • Salg af hus
 • Forsikringsspørgsmål
 • Ejendomsvurdering
 • Optagelse af nye lån
 • Boligydelse

BBR-data, der ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, skal indberettes til kommunen - undladelse kan medføre bøde på 2000 kr.

Hvornår skal du rette i BBR

Der skal rettes i BBR:

 • når der ansøges om byggetilladelse, eller et byggeri anmeldes
 • når en bygning eller enhed overgår til anden anvendelse
 • når bolig- eller erhvervsenheder ned- eller sammenlægges, og når der gennemføres opdeling i ejerlejligheder
 • når du konstaterer fejl eller mangler på din BBR-meddelelse
 • Når ejendommen skifter opvarmning
 • når olietanken opsættes eller fjernes/afblændes
 • når solpaneler opsættes.

Du vil derefter modtage en ny og ajourført BBR-meddelelse fra kommunen.

Sådan får du en BBR-ejermeddelelse

 • Du kan udskrive en BBR-ejermeddelelse på www.ois.dk eller www.boligejer.dk. Det er gratis og kræver ikke NemID eller pinkode.
 • Ønsker du en BBR-ejermeddelelse udleveret af kommunen, opkræves der et administrationsgebyr på 70 kr. 
 • Ved ejerskifte og ved afslutning af byggesager vil du som ejer automatisk få udleveret en opdateret BBR-ejermeddelelse gratis.