Ejendomsskat

 • Ejer du en bolig, skal du betale to slags skatter; ejendomsskat, som du betaler til kommunen, og ejendomsværdiskat, som du betaler til SKAT. 
 • Din ejendomsværdiskat og ejendomsskat bliver beregnet ud fra en ejendomsvurdering.
 • SKAT fastsætter din ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag for forbedringer.

Betaling af ejendomsskat

Ejendomsskatten betales i 2 årlige rater.

 • 1. rate skal betales senest den 2. februar.
 • 2. rate skal betales senest den 2. august.

Ejendomsskattebilletterne bliver sendt til alle ejendommens ejere. Hovedejeren modtager en "original" ejendomsskattebillet med indbetalingsoplysninger, og øvrige ejere modtager en kopi til orientering.

HUSK at tjekke din digitale postkasse, da det er dertil, vi sender materialet, med mindre du er fritaget for brugen af Digital Post.

 • Grundskyldpromillen for 2017 er 32,320 promille.

Har du spørgsmål til betaling eller indbetalingskort?

Kontakt Opkrævningskontoret på tlf. 55 36 41 82 eller mail borgerservice@vordingborg.dk.

Ved for sen betaling skal der betales renter. Renten beregnes fra forfald med 0,5% pr. måned. Skal vi rykke for betalingen, kræver vi et gebyr på 250,00 kr. 

Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2017

Regeringen har som en del af finansloven for 2017 besluttet at fastfryse grundskylden.

Kommunen beregner om for alle berørte ejendomme og ny opkrævning med nedsat 2. rate udsendes. Som borger behøver man ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen.

For grundejerne betyder det, at:

 • Alle berørte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet.
 • Er man tilmeldt PBS, bliver betalingen rettet helt automatisk.
 • For dem der ikke er tilmeldt PBS udsendes indbetalingskort medio juli 2017.

 

Hvornår modtager man den nye beregning?

De nye ejendomsskattebilletter bliver udsendt til digital postkasse eller som brev i uge 23.

Regulering sker til aktuel ejer. Hvis der har været ejerskifte i 2017, udsendes en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

 

Hvem er omfattet:

Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi frem for af seneste grundvurdering fra SKAT, får glæde af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftværdien.

Man kan både se SKAT’s vurdering og grundskatteloftværdien på sin ejendomsskattebillet. SKAT har tidligere skønnet at ca. 90 pct. af grundejerne betaler grundskyld af grundskatteloftværdien.

Generelt kan man sige, at alle i år skal betale det samme eller mindre i grundskyld end sidste år. Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.

Læs mere om Lov om Kommunal ejendomsskat

Ejerskifte

 • Du skal ikke sende noget vedr. ejerskifte til kommunen, da vi modtager oplysningerne fra Tinglysningen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 55 36 24 40 eller mail ejendomsskat@vordingborg.dk.

Ejendomsværdiskat

 • Du kan læse om ejendomsværdiskat og grundskyld på www.skat.dk

Ejendomsvurdering

Ejendomsvurderingen består af ejendomsværdi og grundværdi og fastsættes af SKAT.

 • Du kan læse om eller se din ejendomsvurdering på www.skat.dk

Har du spørgsmål vedrørende ejendomsvurderingen

 

Lån til betaling af ejendomsskat

Er du ejer af en ejendom, kan du som pensionist søge lån til betaling af ejendomsskatter m.v.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalder
 • modtage social pension, delpension eller efterløn.
 • have friværdi i ejendommen

Renten fastsættes en gang årligt. For 2017 er den 1,24%.

Læs mere i loven.

Søg om lån til betaling af ejendomsskat

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du gå til kommunens Borgerservice eller os.