Ejendomsskat

 • Ejer du en bolig, skal du betale to slags skatter; ejendomsskat, som du betaler til kommunen, og ejendomsværdiskat, som du betaler til SKAT. 
 • Din ejendomsværdiskat og ejendomsskat bliver beregnet ud fra en ejendomsvurdering.
 • SKAT fastsætter din ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag for forbedringer.

Betaling af ejendomsskat

Ejendomsskatten betales i 2 årlige rater.

 • 1. rate skal betales senest den 2. februar.
 • 2. rate skal betales senest den 2. august.

Ejendomsskattebilletterne bliver sendt til alle ejendommens ejere. Hovedejeren modtager en "original" ejendomsskattebillet med indbetalingsoplysninger, og øvrige ejere modtager en kopi til orientering.

HUSK at tjekke din digitale postkasse, da det er dertil, vi sender materialet, med mindre du er fritaget for brugen af Digital Post.

 • Grundskyldpromillen for 2018 er 32,320 promille.

Har du spørgsmål til betaling eller indbetalingskort?

Kontakt Opkrævningskontoret på tlf. 55 36 41 82 eller mail borgerservice@vordingborg.dk.

Ved for sen betaling skal der betales renter. Renten beregnes fra forfald med 0,5% pr. måned. Skal vi rykke for betalingen, kræver vi et gebyr på 250,00 kr. 

Ejerskifte

 • Du skal ikke sende noget vedr. ejerskifte til kommunen, da vi modtager oplysningerne fra Tinglysningen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 55 36 24 40 eller mail ejendomsskat@vordingborg.dk.

Ejendomsværdiskat

 • Du kan læse om ejendomsværdiskat og grundskyld på www.skat.dk

Ejendomsvurdering

Ejendomsvurderingen består af ejendomsværdi og grundværdi og fastsættes af SKAT.

 • Du kan læse om eller se din ejendomsvurdering på www.skat.dk

Har du spørgsmål vedrørende ejendomsvurderingen

 

Lån til betaling af ejendomsskat

Er du ejer af en ejendom, kan du som pensionist søge lån til betaling af ejendomsskatter m.v.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalder
 • modtage social pension, delpension eller efterløn.
 • have friværdi i ejendommen

Renten fastsættes en gang årligt. For 2018 er den 1,00%.

Læs mere i loven.

Søg om lån til betaling af ejendomsskat

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du gå til kommunens Borgerservice eller os.