Borre

Klintevej 430, 4791 Borre

Arealet, på 514 m2, er tomt efter nedrivning af bygninger, og det overtages som det henligger. Der er ikke indlagt el, vand eller kloak.

Området er udlagt til boligformål mv. og der henvises til lokalplan nr. 49 for yderligere anvendelser.

Frist for afgivelse af købstilbud er den 5. januar 2017 kl. 09:00.