Damme Askeby

Matr.nr. 2 af og 2 r St. Damme By, Fanefjord beliggende Dammegade 7, 4792 Askeby sælges. Arealerne er på 797 m2 og 27 m2 i alt 824 m2.

Ejendommen, der er ubebygget, sælges således som den er og forefindes, og som beset af køber, med alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, jfr. bilag 5.