Hjertebjerg

Klintevej 203, Hjertebjerg, 4780 Stege

Arealet, på 612 m2 er ubebygget og beliggende på matr.nr. 33e Pollerup By, Keldby.