Stege

Kirkebakken 2, 4780 Stege - består af 2 matrikler på i alt 999 m2. Grunden er tom og ryddet efter nedrivning af bygninger og overtages som den henstår. Der er ikke indlagt el, vand eller kloak.

Ejendommen sælges for højeste bud, dog minimum kr. 9.990,00 kr.