Bødetakster ved for sent indmeldt flytning

Hvis du flytter i eller til Vordingborg Kommune, skal du anmelde det til Borgerservice senest 5 dage efter flyttedatoen.

Læs mere om, hvordan du melder flytning.

Hvis fristen for anmeldelse af flytning overskrides, eller der afgives urigtige oplysninger, kan der idømmes bøder efter cpr-lovens § 12 og 57.

BØDETAKSTER

Ikke rettidig anmeldelse af flytning § 57, nr. 1

Kr. 600

Manglende anmeldelse af opgivet flytning/flytning der ikke er blevet effektueret § 57, nr. 2

Kr. 800

 

Afgivelse fra personen, der flytter, af forkerte oplysninger om selve flytningen § 57

Kr. 2.000

Udeladelse, fra udlejer/boligadministrator, af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger§ 57, nr. 5 

Kr. 2.000

 

I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kr.

Kr. 2.000

 
Kontakt

Borgerservice Vordingborg

Algade 63
4760 Vordingborg
Personligt fremmøde på Borgerservice kun efter aftale.
 
Åbningstider
Mandag-tirsdag 10-15
Onsdag lukket
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
 
Telefontider
55 36 36 36
Mandag-fredag 9-12
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.

 

Kontakt

Bibliotek og Borgerservice Møn

Møllebrøndstræde 12
4780 Stege
 
Åbningstider
Mandag - tirsdag 12-16
Onsdag Selvbetjent bibliotek
Torsdag 12-17
Fredag 10-13
Kontakt

Bibliotek og Borgerservice Præstø

Lindevej 45
4720 Præstø
 
Åbningstider
Mandag - tirsdag 12-16
Onsdag Selvbetjent bibliotek
Torsdag 12-17
Fredag 10-13