Legater og fonde

HER PÅ SIDEN FREMGÅR DE LEGATER I VORDINGBORG KOMMUNE DU HAR MULIGHED FOR AT SØGE

  • Skomager Jens Jensen og hustrus legat. 
    Et antal legatportioner er ledige til uddeling i december. Disse legatportioner kan søges af trængende næringsdrivende i gl. Præstø Kommune og deres enker, dog har trængende skomagermestre eller deres enker fortrinsret.

Ansøgningen skal indsendes til Ledelsessekretariatet via den digitale post på borger.dk

Her skriver du "Ansøgning om legat" i emnefeltet. Husk at vedhæfte ansøgningen.

Bemærk: Sidste års årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen som dokumentation.

Gdr. af Æbelnæs Niels Peter Hansens Mindelegat er overtaget af Stege og Damsholte Kirke.

Søg Skomager Jens Jensens og hustrus legat

Kontakt

KONTAKT

Stab for Politik, Jura og Administration
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Gitte Overgård Nielsen 
Telefon 55 36 27 05

Send en mail

Kontakt

Borgerservice Vordingborg

Algade 63
4760 Vordingborg
Personligt fremmøde på Borgerservice kun efter aftale.
 
Åbningstider
Mandag-tirsdag 10-15
Onsdag lukket
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
 
Telefontider
55 36 36 36
Mandag-fredag 9-12
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.
Kontakt

Bibliotek og Borgerservice Møn

Møllebrøndstræde 12
4780 Stege
 
Åbningstider
Mandag - tirsdag 12-16
Onsdag Selvbetjent bibliotek
Torsdag 12-17
Fredag 10-13
Kontakt

Bibliotek og Borgerservice Præstø

Lindevej 45
4720 Præstø
 
Åbningstider
Mandag - tirsdag 12-16
Onsdag Selvbetjent bibliotek
Torsdag 12-17
Fredag 10-13