Det blå EU-sygesikringsbevis

Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein

Med det blå EU-sygesikringskort har du ret til samme sygesikring, som borgerne i det land du rejser i.

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort på borger.dk 

borger.dk/EU-sygesikringskort

Du kan få det blå EU-sygesikringskort, hvis du bor i Danmark, er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og du er dansk sygesikret.

Du kan i særlige tilfælde have ret til et EU-sygesikringskort, hvis du:

  • bor i udlandet og arbejder i Danmark.
  • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i udlandet.

Derudover kan du have ret til et kort, hvis du er statsløs, konventionsflygtning eller familiemedlem til en dansk sikret. Et familiemedlem er din ægtefælle eller samlever og dine børn under 18 år. Dog har forældre til børn med statsborgerskab i et EU/EØS-land eller Schweiz ikke ret til et blåt EU-sygesikringskort.

Læs mere om hvem der kan få det blå EU-sygesikringskort på borger.dk

borger.dk/EU-sygesikringskort

Du kan give en anden fuldmagt til at handle på dine vegne i kontakten med Udbetaling Danmark.

Læs mere om fuldmagt til det blå EU-sygesikringskort på borger.dk 

EU-sygesikringskortet

Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det blå EU-sygesikringskort og udsteder kortet.

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort og bestil kortet på borger.dk/EU-sygesikringskort

Her kan du:

  • søge om at få det blå EU-sygesikringskort.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om det blå EU-sygesikring

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Udbetaling Danmark, International sygesikring

Kontakt Udbetaling Danmark, International Sygesikring

Kontakt

Borgerservice Vordingborg

Algade 63
4760 Vordingborg
Personligt fremmøde på Borgerservice kun efter aftale.
 
Åbningstider
Mandag-tirsdag 10-15
Onsdag lukket
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
 
Telefontider
55 36 36 36
Mandag-fredag 9-12
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.
Kontakt

Bibliotek og Borgerservice Møn

Møllebrøndstræde 12
4780 Stege
 
Åbningstider
Mandag - tirsdag 12-16
Onsdag Selvbetjent bibliotek
Torsdag 12-17
Fredag 10-13
Kontakt

Bibliotek og Borgerservice Præstø

Lindevej 45
4720 Præstø
 
Åbningstider
Mandag - tirsdag 12-16
Onsdag Selvbetjent bibliotek
Torsdag 12-17
Fredag 10-13