Dækning af merudgifter

Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, og der er iværksat ikke ubetydelige hjælpeforanstaltninger, kan du måske få dækket merudgifter, der er følger af din funktionsnedsættelse.

Der er nogle krav, du skal opfylde, for at kunne få dækket merudgifter. Du kan få dækket merudgifter hvis:

 • Du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Der skal være iværksat ikke ubetydelige hjælpeforanstaltninger
 • Du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, eller du har fået opsat udbetaling af din folkepension.
 • Du har godkendte merudgifter, som er en følge af din funktionsnedsættelse. Udgifterne skal overstige 7.296,- i 2024.
 • Du ikke får dækket dine merudgifter efter andre paragraffer i serviceloven eller anden lovgivning.

Vi kan hjælpe med at dække de merudgifter, du har som følge af dit handicap. Vi dækker ikke udgifter, der er almindelige for personer i din alder. Vi dækker med andre kun udgifter, der er større eller anderledes end, hvad andre jævnaldrende har.

Hvis du er tilkendt førtidspension efter reglerne før 1. januar 2003, kan du kun få dækket dine merudgifter, hvis du er bevilget en personlig hjælperordning efter servicelovens §§ 95 og 96 eller din førtidspension er gjort hvilende.

Hvad kan du få dækket?

Du kan for eksempel få støtte til:

 • Daglige håndsrækninger
 • Handicaprettede kurser
 • Beklædning
 • Befordring
 • Kost og diætpræparater i forbindelse med diabetes.
 • Egenbetaling på medicin
 • Forsikringer
 • Ekstra varmeudgifter.

Du er altid velkommen til at kontakte Center for Psykiatri og Handicap, hvis du har spørgsmål, eller har brug for råd og vejledning. Det kan for eksempel være hvis du har udgifter, der ikke er nævnt her. 

Vores kontaktoplysninger står her på siden.

Udfyld ansøgning på Borger.dk

Udfyld eller print et ansøgningsskema på Borger.dk

Kom til siden om merudgifter på Borger.dk

Det er Center for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret og individuel vurdering beslutter, om du er berettiget til at få dækket dine merudgifter og fastsætter beløbet.

Senest 10 arbejdsdage efter at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil den blive behandlet hurtigst muligt.

Se vores sagsbehandlingsfrister her.

For at overholde tidsfristen er det en forudsætning, at vi har de nødvendige oplysninger.

Dokumentation for udgifter

Du kan blive bedt om at dokumentere, at du har de merudgifter, du søger at få dækket. Hvis vi har brug for dokumentation, kontakter vi dig efter du har indsendt din ansøgning. Dokumentationen kan for eksempel være kvitteringer for indkøb af de produkter, du søger støtte til.

Udgifterne omfatter både løbende udgifter og enkeltudgifter.

Sagsbehandleren laver et overslag over omfanget af de behov og merudgifter, som du efter al sandsynlighed vil få i det kommende år.

Tilskuddet er skattefrit og ikke afhængigt af din indkomst.

Dækning af merudgifter gives som et tilskud beregnet på baggrund af dine sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter.

Der er en bagatelgrænse på udbetaling af tilskud efter § 100. De årlige sandsynliggjorte merudgifter skal være på mindst 6.672 kr. svarende til 556 kr. pr. måned (2020 takster, taksterne reguleres en gang årligt).

Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned:

 • Sandsynliggjorte merudgifter fra 608 kr. til 1.707 kr. om måneden udløser et tilskud på 1,138 kr. pr. måned.
 • Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.707 kr. til 2.846 kr. om måneden udløser et tilskud på 2.277 kr. pr. måned.
 • Dokumenterede merudgifter fra 2.846 kr. om måneden udløser fuld dækning af de faktiske godkendte merudgifter.

Sandsynliggjorte merudgifter vil sige, at du på anmodning skal kunne sandsynliggøre, at du stadig har de merudgifter, du får støtte til at dække, og at beløbet stadig er tilsvarende. 

Dokumenterede merudgifter vil sige, at du løbende skal dokumentere de udgifter, du får dækket, krone for krone. Det vil sige, at du skal fremvise kvitteringer for de udgifter, du får dækket.

En gang om året revurderer Center for Psykiatri og Handicap din bevilling i forhold til det kommende års forventede udgifter.

Tilskuddet bortfalder:

 • hvis dine merudgifter udgør mindre end 556 kr. pr. måned (2020 takster, taksterne reguleres en gang årligt).
 • når du bliver folkepensionist
 • ved dødsfald.

Tilskuddet bortfalder ved udgangen af den måned, hvor du bliver folkepensionist.

Kontakt

Psykiatri og Handicap

Ring til sagsbehandlerne

Ring 55 36 29 10 - tryk herefter 4, så 2. 

Telefontid: Mandag 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan skrive sikkert til os via Borger.dk.

Vores adresse

Psykiatri og Handicap
Storegade 56
4780 Stege