Ung uden uddannelse

  • Hvis du er mellem 15 og 29 år og ikke er i uddannelse eller i arbejde, er du velkommen til at kontakte Ungecenteret.
  • Booking af møde skal ske ved personligt fremmøde.
  • Formålet med Ungecenteret er, at du får den bedste vejledning og hjælp til at skabe en fremtid med uddannelse/arbejde.
  • Ungecenteret består af vejledere fra Jobcenterets Ungeteam og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).