Vordingborg Uddannelsesråd

Vordingborg Uddannelsesråd er et samarbejdsforum for uddannelsesinstitutioner i Vordingborg Kommune og et dialogforum mellem uddannelsesområdet og Vordingborg Kommune. Vordingborg Uddannelsesråd udgør bestyrelsen for Campus Vordingborg. Læs om Campus 

De overordnede formål med Vordingborg Uddannelsesråd er:

 • At styrke uddannelsesmønsteret lokalt og regionalt
 • At bidrage til udviklingen af Vordingborg som uddannelsesby ved at fastholde og tiltrække uddannelsespladser
 • At fremme et attraktivt studiemiljø i Vordingborg Kommune. 

Vordingborg Uddannelsesråd holder møde fire gange om året.

Uddannelsesrådets medlemmer

Vordingborg Uddannelsesråd (VUR) består af 9 medlemmer:

 1. Rektor for Vordingborg Gymnasium
 2. Rektor for ZBC Vordingborg
 3. Uddannelseschef for UCSJ Vordingborg
 4. Direktør for VUC Storstrøm
 5. Forstander for produktionsskolen Strømmen
 6. Direktøren for Vordingborg Erhverv A/S
 7. Social-og Arbejdsmarkedsdirektøren i Vordingborg Kommune
 8. Børn- og Kulturdirektøren i Vordingborg Kommune
 9. Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd

Herudover er følgende parter tilforordnet:

 • Borger- og Arbejdsmarkedschef i Vordingborg Kommune
 • Skolechef i Vordingborg Kommune
 • En medarbejder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (afd. i Vordingborg)