Uddannelsesrådets medlemmer

Vordingborg Uddannelsesråd (VUR) består af 9 medlemmer:

 1. Rektor for Vordingborg Gymnasium
 2. Rektor for ZBC Vordingborg
 3. Uddannelseschef for UCSJ Vordingborg
 4. Direktør for VUC Storstrøm
 5. Forstander for produktionsskolen Strømmen
 6. Direktøren for Vordingborg Erhverv A/S
 7. Social-og Arbejdsmarkedsdirektøren i Vordingborg Kommune
 8. Børn- og Kulturdirektøren i Vordingborg Kommune
 9. Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd

Herudover er følgende parter tilforordnet:

 • Borger- og Arbejdsmarkedschef i Vordingborg Kommune
 • Skolechef i Vordingborg Kommune
 • En medarbejder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (afd. i Vordingborg)