Hvad kommer de nye ordninger til at koste?

  • I 2017 betaler de fleste husstande i alt 2.267 kr. i affaldsgebyrer. Det omfatter alle affaldsordninger og grundbidrag. De nuværende affaldsordninger, der betales gebyr for er genbrugsplads, farligt affald, storskrald samt papir og glas. Der ud over betales der et gebyr til dagrenovation. I ovenstående pris er inkluderet en 190 l beholder til dagrenovation med tømning hver 14. dag.
  • Når de nye ordninger er indført forventer vi, at den samlede pris for gebyrerne vil stige med ca. 100 kr. Dertil vil komme den almindelige prisregulering og udvikling i branchen, som ville være sket under alle omstændigheder.